Paziņojums saskaņā ar Padomes 1992. gada 12. oktobra . Regulas Nr. 2913/92 12 § 5 a) pantu par dalībvalstu muitas administrāciju informācijas sniegšanu attiecībā uz preču muitas nomenklatūras klasifikāciju