Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.10039 — Kronospan Holdings/M Kaindl) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2021/C 83/06