Verslag van de Commissie - Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding - Jaarverslag 2003 {SEC(2004)1058} {SEC(2004)1059}