Komission kertomus - Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta - Vuosikertomus 2003 {SEC(2004)1058} {SEC(2004)1059} .