Labojums Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmumā 2003/862/EK, ar ko tajās dalībvalstīs, kuras nav pieņēmušas eiro par vienoto valūtu, paplašina ietekmi Lēmumam 2003/861/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām eiro monētām ( OV L 325, 12.12.2003., 45. lpp. ; Īpašais izdevums latviešu valodā, 19./6. sēj., 242. lpp.)