Kommissionens förordning (EG) nr 241/2005 av den 11 februari 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 747/2001 när det gäller gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Staten Israel