Nariadenie Komisie (ES) č. 241/2005 z 11. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty Spoločenstva pre určité výrobky s pôvodom v Izraeli