Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 241/2005 tal- 11 ta' Frar 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 747/2001 rigward il-kwoti tat-tariffi tal-Komunità għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-Iżrael