Komisijas Regula (EK) Nr. 241/2005 (2005. gada 11. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz Kopienas tarifu kvotām dažiem Izraēlas izcelsmes produktiem