Komisjoni määrus (EÜ) nr 241/2005, 11. veebruar 2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 seoses teatavate Iisraelist pärit toodete suhtes kohaldatavate ühenduse tariifikvootidega