KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI TID direktīvas potenciāla maksimāla izmantošana - kā efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā$