Rakstisks jautājums E-3591/04 Iesniedzis: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. enerģētikas politiku Slovākijas Republikā