Lieta C-126/05: Tiesas priekšsēdētāja 2005. gada 5. decembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti