TITJUR Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1989. gada 13.jūlijā. # Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik, Glockengasse n. 4711 pret Provide Srl. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Landgericht Köln - Vācija. # Tiesību aktu tuvināšana. # Lieta C-150/88. Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711