Rakstisks jautājums E-0160/06 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Pieminekļu izpostīšana Azerbaidžānā