Lieta T-416/06: Prasība, kas celta 2006. gada 29. decembrī — Sumitomo Chemical Agro Europe pret Komisiju