Zaak C-857/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slowakije) op 26 november 2019 – Slovak Telekom/Protimonopolný úrad Slovenskej republiky