Kawża C-857/19: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky (is-Slovakkja) fis-26 ta’ Novembru 2019 – Slovak Telekom a.s. vs Protimonopolný úrad Slovenskej republiky