Lieta C-857/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky