Byla C-857/19: 2019 m. lapkričio 26 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky