kohtuasi C-857/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 26. novembril 2019 – Slovak Telekom a.s. versus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky