Rakstisks jautājums E-009121/11 Luís Paulo Alves (S&D) Komisijai. Brīvprātīgo darbs