Lieta C-585/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 9. februāra spriedums (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Raffinerie Tirlemontoise SA/État belge Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cukurs — Ražošanas maksājumi — Vidējo zaudējumu noteikšana — Ražošanas maksājumu apjoma aprēķināšana — Regula (EK) Nr. 2267/2000 — Spēkā esamība — Regula (EK) Nr. 1993/2001 — Spēkā esamība