Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1020 (2018. gada 18. jūlijs) par Eiropas klasifikācijas prasmju, kompetenču un profesiju saraksta pieņemšanu un atjaunināšanu automātiskas piemeklēšanas vajadzībām, izmantojot EURES kopīgo IT platformu (Dokuments attiecas uz EEZ.)