EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 176/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)