Komisijas Regula (EK) Nr. 710/2006 ( 2006. gada 8. maijs ) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (tomāti)