Asia T-687/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.12.2020 – inMusic Brands v. EUIPO – Equipson (Marq) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki Marq – Aiempi kansallinen ja aiempi kansainvälinen kuviomerkki MARK – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Osittainen mitättömäksi julistaminen)