Tiesas Spriedums (piektā palāta) 2005. gada 14. jūlijā lietā C-31/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Francijas Republiku (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 2002/19/EK, 2002/20/EK un 2002/21/EK — Tīkli un pakalpojumi — Elektroniskās komunikācijas — Kopējie reglamentējošie noteikumi — Netransponēšana paredzētajā termiņā)