C-688/17. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. szeptember 12-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bayer Pharma AG kontra Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (Előzetes döntéshozatal – Szellemi tulajdon – Szabadalmak – 2004/48/EK irányelv – A 9. cikk (7) bekezdése – Termékeknek valamely szabadalom által biztosított jogok megsértésével történő forgalomba hozatala – Ideiglenes intézkedések – A szabadalom későbbi megsemmisítése – Következmények – Az ideiglenes intézkedések által okozott kár megtérítéseként fizetendő megfelelő kártérítéshez való jog)