Rakstisks jautājums E-3227/04 Iesniedzis: Frank Vanhecke (NI) Komisijai. Eiropas Konventu un Regulu (EK) Nr. 1049/2001