Rakstisks jautājums E-4623/06 iesniedza Ana Gomes (PSE) Padomei. ANO Konvencijas pret korupciju īstenošana