Rakstisks jautājums E-005127/11 Pino Arlacchi (S&D) Komisijai. Oliveto Citra