Rakstisks jautājums E-1817/04 iesniedza Roberto Musacchio (GUE/NGL) Komisijai. Pasākumi pret uzņēmumu pārcelšanos, pastiprinot darba aizsardzību Eiropas līmenī