Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega načrta javno-zasebnega partnerstva industrij s pretežno rabo biomase za leto 2018