Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného plánu verejno-súkromného partnerstva na rok 2018 pre priemyselné odvetvie využívajúce biologické materiály