Sejħa għal proposti skont il-pjan ta’ ħidma tal-2018 għas-Sħubija Pubblika-Privata tal-Industriji bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi