Kvietimas teikti paraiškas pagal Biologinės pramonės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonės 2018 m. darbo planą