Ehdotuspyyntö biopohjaisten teollisuudenalojen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta koskevan vuoden 2018 työsuunnitelman puitteissa