Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2018 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων