Покана за представяне на предложения в рамките на работния план за 2018 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“