Lieta C-242/05: Tiesas (ceturtā palāta) rīkojums 2006. gada 27. jūnijā ( Gerechtshof te s'–Hertogenbosch , Nīderlande, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — G. M. van de Coevering pret Hoofd van de District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Brīva pakalpojumu sniegšana — Automašīnas noma citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts — Nodoklis par nereģistrētām, bet iedzīvotāju izmantotām automašīnām — Iekasēšanas nosacījumi)