Eiropas Savienības 2019. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1 pieņemšana galīgajā variantā (ES, Euratom.) 2019/1808