Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)