Protokols par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā - CETURTĀ DAĻA: PAGAIDU NOTEIKUMI - IV SADAĻA:CITI NOTEIKUMI - 36. pants