Priekšlikums Padomes lēmums par Protokola parakstīšanu, Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā, līgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, attiecībā uz Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Ungārijas Republikas piedalīšanos, kā Līgumslēdzējām pusēm, saskaņā ar to iestāšanos Eiropas Savienībā