Lieta C-390/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunale ordinario di Roma (Itālija) 2006. gada 19. septembra rīkojumu — Nuova Agricast srl pret Ministero delle Attività Produttive