Lieta C-312/18 P: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 21. marta spriedums — Eco–Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu akumulatoru pārstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru ir konstatēts LESD 101. panta pārkāpums un uzlikti naudas sodi — Grozošais lēmumus, ar kuru sākotnējais lēmums ir papildināts ar trūkstošajām adresātu pirkuma vērtībām — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība)