Rakstisks jautājums E-4213/06 iesniedza Charles Tannock (PPE-DE) un Marianne Mikko (PSE) Komisijai. Vīzu un atkārtotas ieceļošanas atvieglojumu nolīgumi ar Moldovu