Sag C-527/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 19. oktober 2020 — PJ mod Deutsche Lufthansa AG