/* */

2005/918/EK: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2005. gada 9. decembris ) par 2006. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2005/14)